Abonnementen

CRV is uitgever van de vakbladen Veeteelt, VeeteeltVlees en De Boerin

  • Veeteelt of VeeteeltVlees (naar keuze) en de Boerin zijn gratis voor de leden van de coöperatie CRV in Nederland en Vlaanderen;
  • Wie geen lid is van de coöperatie CRV kan desgewenst Veeteelt en/of VeeteeltVlees en/of De Boerin ontvangen door zich te abonneren. De abonnementstarieven staan vermeld in het colofon van alle genoemde bladen. De facturatie gebeurt jaarlijks in februari en is gebaseerd op het kalenderjaar.
  • Voor een abonnement neemt u contact op met Klantenservice: 078 15 44 44.

 

Abonnement beëindigen
Abonnementen kunnen per kwartaal worden beëindigd. Neem desgewenst contact op met Klantenservice: 078 15 44 44