Fokwaarden

CRV Vlaanderen vzw heeft zowel de fokwaardenschatting voor koeien en stieren als de publicatie daarvan in Vlaanderen uitbesteed de Coöperatie CRV ua. Op deze pagina’s vindt u niet alleen de gepubliceerde fokwaarden (drie keer per jaar), maar ook de methodiek van en achtergronden bij de berekeningen van fokwaarden, eisen voor publicatie en de organisatie waarbinnen dit geheel gebeurt.

Logo Vlaamse overheid Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV bv en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt alle fokwaardenpublicaties op deze website.

Stofwisselingsaandoeningen

5 apr 2023
DOWNLOAD

Geboortegemak en Afkalfgemak

E-14

5 apr 2023
DOWNLOAD

Vruchtbaarheid

E-17

5 apr 2023
DOWNLOAD

NVI

E-20

5 apr 2023
DOWNLOAD

Bases voor fokwaarden en basisverschillen

5 apr 2023
DOWNLOAD

AMS kenmerken

E-35

5 apr 2023
DOWNLOAD

Reproductiestoornissen

5 apr 2023
DOWNLOAD

Exterieur

E-8

5 apr 2023
DOWNLOAD