Publicatie-eisen

Fokwaarden van stieren worden geschat op basis van gegevens van ouders, eventuele gegevens van het dier zelf en gegevens van nakomelingen. De hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor een fokwaarde wordt weergegeven als de betrouwbaarheid van de fokwaarde.

In Nederland en Vlaanderen worden alleen Nederlandse en Vlaamse metingen meegenomen voor nationale fokwaarden. Daarnaast kunnen fokwaarden nog worden omgerekend vanuit het buitenland. Deze omrekening vindt plaats via Interbull.

De betrouwbaarheid wordt vooral beïnvloed door metingen aan het dier zelf en metingen aan nakomelingen. Een fokwaarde die alleen op gegevens van ouders is gebaseerd, kan nog sterk veranderen. Daarom zijn er minimumeisen gesteld aan fokwaarden die door coöperatie CRV worden gepubliceerd.

De publicatie van conventionele fokwaarden voor een stier is afhankelijk van een viertal zaken:

 • de betrouwbaarheid van de fokwaarde
 • de beschikbaarheid van gegevens van nakomelingen
 • de beschikbaarheid van genomische informatie (in de vorm van een direct genomic value, DGV)
 • de categorie waartoe een stier behoort

De publicatie van gecombineerde fokwaarden, samengesteld uit de genomische fokwaarde en de afstammingsindex, voor een stier die nog geen gegevens van nakomelingen heeft is afhankelijk van:

 • het hebben van een KI-code
 • de leeftijd van de stier (minimaal 10 maand oud)
 • de betrouwbaarheid van de gecombineerde fokwaarde (minimaal 25 procent)

Fokwaarden van stieren, moeten voldoen aan een aantal criteria die beschreven zijn in Publicatieregels stierindex.
De fokwaarden worden in een aantal perspublicaties gepubliceerd, waarbij alleen KI-geteste stieren worden opgenomen (categorie A en B stieren):

 1. Nationale perspublicatie per rasgroep
 2. Interbull perspublicatie per rasgroep
 3. Perspublicatie per land voor Zwartbont Holstein
 4. Vleesindexperspublicatie
 5. Ureumperspublicatie
 6. Gecombineerde perspublicatie
 7. Genomische perspublicatie
1. Voorwaarden Nationale perspublicatie, per rasgroep

In deze perspublicatie worden de fokwaarden van de meest interessante stieren opgenomen. Het is een selectie van alle stieren die door Coöperatie CRV worden gepubliceerd. De grenzen die voor de perspublicaties worden gehanteerd zijn hieronder vermeld.

Voor elke onderstaande groep worden de stieren met het hoogste kenmerk NVI gepubliceerd:

 • Zwartbont Holstein Top 200
 • Roodbont Holstein Top 200
 • MRIJ Top 25
 • Montbéliarde Top 25
 • Brown Swiss Top 25
 • Jersey Top 25
 • Red Dairy Cattle Top 25
 • Fleckvieh Top 25
 • Zwartbont Blaarkop Top 25
 • Roodbont Blaarkop Top 25
 • FH Zwartbont Top 25
 • FH Roodbont Top 25

Deze toplijsten worden aangevuld met nieuwe stieren die nog geen jaar een officiële fokwaarde hebben en aan een minimum voldoen van:

 • Zwartbont Holstein 50 NVI
 • Roodbont Holstein 0 NVI
 • MRIJ 0 NVI
 • Montbéliarde 0 NVI
 • Brown Swiss 0 NVI
 • Jersey 0 NVI
 • Red Dairy Cattle 0 NVI
 • Fleckvieh 0 NVI
 • Zwartbont Blaarkop 0 NVI
 • Roodbont Blaarkop 0 NVI
 • FH Zwartbont 0 NVI
 • FH Roodbont 0 NVI

De toplijsten worden daarnaast nog aangevuld met populaire stieren. Dit zijn stieren waarvan nu veel fokstierdochters afkalven of waarvan nu veel kalveren geboren worden. Hiervoor geldt dat de stier jonger moet zijn dan 15 jaar en dat de fokwaarden aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. het aantal dochters in de melkproductiefokwaarde is met tenminste 5% toegenomen bij minimaal 50 dochters in de vorige publicatie.
 2. het aantal kalveren in de levensvatbaarheidfokwaarde is met tenminste 5% toegenomen bij minimaal 50 kalveren in de vorige publicatie.
 3. het aantal kalveren in de levensvatbaarheidfokwaarde is tenminste 7 maal groter dan het aantal dochters in de melkproductiefokwaarde bij minimaal 50 dochters in de huidige levensvatbaarheidfokwaarde.

Tenslotte worden stieren die in het verleden populair waren ook nog toegevoegd aan de toplijsten. Hiervoor geldt dat de stier minimaal 1500 dochters in de melkproductiefokwaarde moet hebben en dat hij minimaal 0 NVI heeft.

2. Voorwaarden Interbull perspublicatie, per rasgroep

Voor elke onderstaande groep worden de stieren met  het hoogste kenmerk NVI gepubliceerd:

 • Zwartbont Holstein Top 200
 • Roodbont Holstein Top 100
 • Montbéliarde Top 100
 • Brown Swiss Top 100
 • Jersey Top 100
 • Red Dairy Cattle Top 100
 • Fleckvieh Top 100

Deze toplijsten worden aangevuld met stieren die een KI-code hebben en maximaal 15 jaar oud zijn en minimaal een NVI van 0 hebben.

3. Voorwaarden perspublicatie Holstein zwartbont per land

In de Interbull perspublicatie per land voor zwartbont Holstein worden stieren meegenomen die behoren tot de top 150 voor NVI. Daarnaast wordt de lijst aangevuld met stieren die een KI-code hebben, maximaal 15 jaar oud zijn en minimaal een NVI van 0 hebben.

4. Voorwaarden Vleesindex perspublicatie

In deze perspublicatie worden naast de vleesindex ook de fokwaarden geboortegemak en levensvatbaarheid bij geboorte vermeld. In de perspublicatie staan stieren die voldoen aan de volgende eisen:

 • Vleesrassen: De top 25 stieren, aangevuld met de top van de stieren waarvan in het laatste jaar minimaal 1 nuka geslacht is tot een maximum van 200 stieren.
 • Melkrassen: De top 200 stieren waarvan in het laatste jaar minimaal 1 nuka geslacht is.

De perspublicatie van de vleesrassen is daarnaast nog aangevuld met vleesstieren, die nog geen vleesindex hebben maar wel een fokwaarde voor geboortegemak.

5. Voorwaarden Ureum perspublicatie

In de ureum perspublicatie staan alle stieren die een fokwaarde voor ureum hebben en ook in één van de nationale perspublicaties voorkomen.

6. Voorwaarden gecombineerde perspublicatie

In de gecombineerde perspublicatie staat de top 500 op NVI waarbij alle Holstein stieren uit de nationale en Interbull perspublicatie zijn gecombineerd.

7. Voorwaarden genomische perspublicaties

In de genomische perspublicatie staat de top 300 op NVI van alle jonge Holstein stieren (zwart- en roodbont) zonder dochterinformatie maar met genomische informatie. Deze jonge stieren moeten minimaal 10 maanden oud zijn.