Omrekeningen

Genetische basis

Een fokwaarde is een afwijking van een gemiddelde. Als dit gemiddelde vooral is gebaseerd op dieren uit een ver verleden, dan lijken alle dieren in de huidige generatie gunstige fokwaarden te hebben. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van een genetische basis. Het gemiddelde van koeien in de basispopulatie wordt dan afgetrokken van de fokwaarde van alle dieren. De gemiddelde fokwaarde (voor elk kenmerk) van de koeien in de basispopulatie wordt zo op 0 gezet. Fokwaarden van de overige dieren worden op deze manier uitgedrukt ten opzichte van de basis. Het is dan in één oogopslag duidelijk of de fokwaarde of index van fokwaarden van een dier gunstig of ongunstig is in vergelijking met de basispopulatie.

Huidige basis

Fokwaarden voor alle kenmerken van stieren en koeien worden gepubliceerd op de basis 2020. Behalve voor levensduur wordt de basis 2020 bepaald door de stamboek-geregistreerde koeien die in 2015 geboren zijn en minimaal één observatie in de fokwaardeschatting hebben. Voor deze kenmerken zijn vier bases gedefinieerd. Op welke basis een fokwaarde van een dier wordt gepubliceerd is afhankelijk van de ras-samenstelling van het dier en van de kleur van het dier.

Basis Code Eisen
Melkdoel Zwart Z Minimaal 87,5% HF-bloed en maximaal 12,5% FH-bloed en haarkleur zwartbont
Melkdoel Rood R Minimaal 87,5% HF-bloed en maximaal 12,5% MRIJ-bloed en haarkleur roodbont
Dubbeldoel D Minimaal 75% MRIJ-bloed en 25% of minder HF-bloed
Belgisch Witblauw B Minimaal 87,5% Belgisch witblauw-bloed

 

Iedere vijf jaar, in een jaar deelbaar door 5, wordt het referentiejaar voor de basis met 5 jaar opgeschoven.

Ga naar:

Empty

Bases voor fokwaarden en basisverschillen

2024 apr 03
DOWNLOAD