NVI

Algemene beschrijving publicatie NVI
Fokwaardeschatting levert een fokwaarde op voor ieder kenmerk afzonderlijk, maar niet ieder kenmerk is even belangrijk. Daarom wordt het fokdoel meestal vertaald naar een optelsom van gewogen fokwaarden. Deze optelsom is de selectie-index. De wegingsfactoren vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van het fokdoel. Ze kunnen gebaseerd zijn op de economische waarde van een kenmerk voor een melkveehouder of op een gewenste verandering in de volgende generaties.

Het fokdoel is het belang van fokkers en andere belanghebbenden bij een ras. De selectie-index is een technisch-wetenschappelijke vertaling van het fokdoel op basis van gewogen fokwaarden. Met de selectie-index kun je inzichtelijk maken hoe de volgende generaties veranderen door het selectiebeleid.

Het fokdoel voor melkvee is in de loop der jaren veranderd van alleen focus op productie naar aandacht voor productie, levensduur, gezondheidskenmerken en exterieur. Het type koe waar het fokdoel op gebaseerd is, is een gezonde koe met een efficiënte productie en gelijkblijvende vruchtbaarheid, die een lange levensduur combineert met goed beenwerk en functioneel exterieur.

Om dit doel te bereiken zijn voor een groot aantal kenmerken fokwaarden ontwikkeld. In de NVI wordt informatie van fokwaarden gecombineerd om dieren te rangschikken op basis van het fokdoel. De NVI is de meest gebruikte selectie-index in de Nederlandse en Vlaamse melkveehouderij. Bij het bepalen van de NVI is het fokdoel als uitgangspunt genomen en wordt rekening gehouden met relaties tussen fokwaarden. In de NVI zijn kenmerken dusdanig ingewogen dat een gewenste vooruitgang per kenmerk wordt geboekt.

Bij het ontwikkelen van NVI zijn voor de drie productiekenmerken de economische waarden zoals gehanteerd in INET gehandhaafd en zijn voor de andere kenmerken wegingsfactoren berekend die het gewenste resultaat opleveren. Voor levensduur (LVD), vruchtbaarheid (VRU), uiergezondheid (UGH), uier, beenwerk, geboortekenmerken (Gin), klauwgezondheid (KGH) en besparing voerkosten voor onderhoud (BVK) zijn streefwaarden aangehouden voor de gewenste vooruitgang. Het uitgangspunt was stabilisatie of mogelijk een lichte verbetering van de vruchtbaarheid en verbetering van de andere kenmerken.

Daarnaast is een NVI beschikbaar voor de dubbeldoelrassen. In deze NVI wordt, naast de gebruikelijke kenmerken, ook de vleesindex toegevoegd. De NVI voor dubbeldoel wordt gebruikt voor dieren die op dubbeldoelbasis en op belgisch witblauwbasis worden gepubliceerd.

Voor mee informatie over NVI klik hier.