Organisatie

Voor de aanpassingen in de fokwaardeschatting en publicatie van koeien en stieren laat het hoofdbestuur van de coöperatie CRV zich adviseren door de Adviesraad Fokwaarden aangaande:

  • Mogelijk nieuw te berekenen kenmerken
  • Naamgeving van fokwaarden
  • De praktische toepasbaarheid van (nieuwe) fokwaarden
  • Publicatie van fokwaarden

Het advies van de adviesraad fokwaarden aan het hoofdbestuur kan gevraagd en ongevraagd zijn. De onderwerpen waarover advies wordt gegeven kunnen worden aangedragen door het hoofdbestuur en door leden van de adviesraad en worden gevoed vanuit AEU en de praktijk.

De Adviesraad Fokwaarden is samengesteld uit 8 leden:

  • Een onafhankelijk voorzitter;
  • Twee leden van de Coöperatie, waarvan één uit District 1 t/m 8 en één uit District 9 of 10;
  • Drie vertegenwoordigers vanuit de KI-organisaties (stiereigenaren) en/of sperma-importeurs in Nederland of Vlaanderen;
  • Twee personen vanuit de wetenschap (diergenetica, fokwaardeschatting).

Aan de Adviesraad Fokwaarden worden twee medewerkers van de afdeling Animal Evaluation Unit toegevoegd: het Hoofd AEU als secretaris en een medewerker AEU als notulist van de vergaderingen. Beide personen zijn geen lid van de Adviesraad Fokwaarden en derhalve niet stemgerechtigd.

De adviesraad komt ongeveer 4 maal per jaar bijeen. Voor meer informatie, zie het Reglement Adviesraad Fokwaarden, te downloaden onder aan deze pagina.

De fokwaardeschatting wordt door de Animal Evaluation Unit van coöperatie CRV uitgevoerd. Zij berekenen de fokwaarden en zorgen daarnaast ook voor de publicatie van de fokwaarden.

Vaststellen fokdoelen

De coöperatie CRV toetst elke vijf jaar het fokdoel per ras bij haar leden. Conform de voorwaarden van de erkenning hebben de leden van de ‘erkende vereniging’ op democratische wijze inspraak in het fokdoel van hun ras. Om zoveel mogelijk leden bij de fokdoeldiscussie te betrekken, krijgen zij eerst de mogelijkheid op internet om via een enquête het gewenste fokdoel voor hun ras kenbaar te maken.

Op basis van deze ‘kwantitatieve’ input vindt op de winterbijeenkomsten een ‘kwalitatieve’ discussie plaats met de aanwezige leden. Alle input (van de diverse ledenvergaderingen, c.q. winterbijeenkomsten) wordt verzameld en dat levert een fokdoel op per ras, dat uiteindelijk door het hoofdbestuur van de coöperatie CRV formeel wordt vastgesteld. Daarna wordt dit per ras aan de toezichthouder op de erkenningen gerapporteerd.

Empty

Reglement van de Adviesraad Fokwaarden

2018 jun 21
DOWNLOAD