Kwaliteit

ICAR

Het doel van het International Committee for Animal Recording (ICAR) is om de ontwikkeling en verbetering van het vastleggen van productiegegevens en het schatten van fokwaarden in de veehouderij te bevorderen.

Het ICAR heeft daarom definities en standaarden vastgesteld voor het meten van kenmerken die economisch belangrijk zijn. Zo’n internationale standaard maakt het beter mogelijk om dieren in verschillende omstandigheden goed te kunnen vergelijken.

De website van ICAR heeft steeds de laatste versie van de standaarden (ICAR Recording Guidelines). De ICAR Recording Guidelines zijn hier te vinden.

Interbull

INTERBULL is een permanente subcommissie van het International Committee for Animal Recording (ICAR) sinds 1988. De INTERBULL Stuurgroep geeft leiding aan deze organisatie. De leden van de stuurgroep worden benoemd door ICAR en zijn uit een groot aantal deelnemende landen afkomstig.

Omrekeningsfactoren productie en exterieur

Alleen indien van een stier geen Interbull-fokwaarde bekend is of een nieuwe buitenlandse fokwaarde gepubliceerd wordt, kan de fokwaarde uit het land van oorsprong worden omgerekend naar de Nederlandse basis voor zwartbontstieren met behulp van de omrekeningsfactoren, die door Interbull zijn bepaald. De omrekeningsfactoren vindt u hier.

Fokkerijorganisaties vragen erkenning aan voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • Het instellen en bijhouden van een stamboek
  • Het reglementeren van prestatieonderzoek
  • Het reglementeren van fokwaardeschatting

Om activiteiten uit te voeren is een erkenning als fokkerijorganisatie niet verplicht. Een erkenning geeft wel aan dat de activiteiten op de juiste manier gebeuren. Voor de fokwaardeschatting van stieren is dit van het grootste belang.

De wettelijke basis voor het beleid wordt gevormd door de EU-verordening 2016/1012.