Fokwaarden

CRV Vlaanderen vzw heeft zowel de fokwaardenschatting voor koeien en stieren als de publicatie daarvan in Vlaanderen uitbesteed de Coöperatie CRV ua. Op deze pagina’s vindt u niet alleen de gepubliceerde fokwaarden (drie keer per jaar), maar ook de methodiek van en achtergronden bij de berekeningen van fokwaarden, eisen voor publicatie en de organisatie waarbinnen dit geheel gebeurt.

Logo Vlaamse overheid Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV bv en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt alle fokwaardenpublicaties op deze website.

Genetische trends van koeien in Nederland

14 dec 2020
DOWNLOADEN

Genetische trends van koeien in Vlaanderen

14 dec 2020
DOWNLOADEN

Levensduur

E-19

6 apr 2020
DOWNLOADEN

Subklinische Ketose

6 apr 2020
DOWNLOADEN

Stofwisselingsaandoeningen

6 apr 2020
DOWNLOADEN

Geboortegemak en Afkalfgemak

E-14

6 apr 2020
DOWNLOADEN

Kalvervitaliteit

E-32

6 apr 2020
DOWNLOADEN

NVI

E-20

6 apr 2020
DOWNLOADEN