Nieuwbericht fokwaardeschatting december 2023

6
dec
2023
0
Reacties

Nieuwsbericht Fokwaardeschatting December 2023

Introductie Single Step

Vanaf deze indexdraai wordt gebruik gemaakt van een nieuw en verbeterd systeem voor de schatting van genomic fokwaarden, de zogeheten Single Step methode. Met de introductie van de single step methode wordt alle informatie over genotype en prestaties van dieren in één stap in de fokwaardeschatting meegenomen. Voorheen verliep dit nog in twee stappen, prestaties en genotype los van elkaar. De beschikbare informatie wordt met de single step beter benut en de betrouwbaarheid van genomic fokwaarden gaat omhoog. Hierdoor zullen de genoomfokwaarden dichter in de buurt komen van fokwaarden op basis van dochterinformatie, en ook stabieler blijven.

Voor NVI is de gemiddelde stijging in betrouwbaarheid 9 procent. In Tabel 1 zijn de betrouwbaarheden van de NVI en zijn onderdelen weergeven met het nieuwe en oude systeem.

Tabel 1. Betrouwbaarheden fokwaarden NVI van jonge genomic stieren zonder dochters (gebaseerd op geboortejaar 2020).

Kenmerk Btbh oud Btbh nieuw Verschil
NVI 60 69 +9
Inet 70 76 +6
BVK 46 49 +3
Levensduur 56 78 +22
Uiergezondheid 49 69 +20
Vruchtbaarheid 54 59 +5
Klauwgezondheid 39 68 +29
Geboorte-index 63 71 +8
Uier 72 86 +14
Beenwerk 64 80 +16

 

Meer informatie over de Single Step is te vinden in blog en de Q&A.

Uitfaseren MRY-Doppel Nutzung lijst

Sinds april 2010 werden de fokwaarden voor productie, celgetal, exterieur vruchtbaarheidskenmerken, melksnelheid en karakter voor MRY-stieren die in de Interbull evaluatie zitten gepubliceerd op de wijze dat er één ranglijst ontstaat voor MRY en Doppel Nutzung-stieren (DN) in Nederland/Vlaanderen en Duitsland. Reden was om daarmee de selectie van stieren te vergemakkelijken.

Het idee was om de selectie van dieren in de MRY en Doppel Nutzung in Nederland en Duitsland te vergemakkelijken. Nadat navraag was gedaan bij de betreffende fokprogramma’s bleek dat deze ranglijst niet meer werd gebruikt. Vanaf de indexdraai van december 2023 zal de lijst voor MRIJ alleen nog worden gemaakt op basis van Nederlandse cijfers. Hiermee wordt de publicatie van fokwaarden voor MRY-stieren versimpeld. De aanpassing heeft nauwelijks invloed op de rangorde van de stieren.

Uitfaseren meenemen buitenlandse informatie koeien

Tot op heden werden voor productiekenmerken en exterieurkenmerken Interbull-fokwaarden gebruikt om een betere inschatting te maken van de koefokwaarden. Daarnaast werden ook nog buitenlandse productiefokwaarden en exterieurfokwaarden van koeien opgevraagd om samengevoegd te worden met de Nederlandse fokwaarden van geïmporteerde dieren of dieren met een buitenlandse moeder.

Omdat de dieren die genetisch interessant zijn tegenwoordig worden gegenotypeerd, is deze werkwijze achterhaald. Door genotyperen kan de genetische aanleg van het dier namelijk beter ingeschat worden. Hierdoor is het niet meer nodig om Interbull-fokwaarden als extra informatiebron mee te nemen, waardoor de systematiek eenvoudiger en minder foutgevoelig wordt.

Interbull nieuws

Voor Holstein in Denemarken-Finland-Zweden is een nieuw systeem geïmplementeerd voor het verwerken van genotypes. Hierdoor is een aantal stieren met genotypes verwijderd uit het systeem.

Nieuw-Zeeland doet niet meer mee met Holstein en Red Dairy Cattle voor geboorteverloopkenmerken.

Ook heeft Nieuw-Zeeland voor alle rassen een verandering in het model, definitie van kenmerken, schaling en erfelijkheid doorgevoerd voor de kenmerken bevruchtingspercentage en tussenkalftijd. Daarnaast heeft Nieuw-Zeeland ook een nieuw kenmerk gedefinieerd: PR42. PR42 is het bevruchtings percentage gedurende de eerste 42 dagen van het fokkerijseizoen. Dit kenmerk wordt via Interbull omgerekend naar de Nederlandse kenmerken open dagen en aantal dagen tussen eerste en laatste inseminatie.

Frankrijk is voor alle rassen overgestapt op een nieuw fokwaardeschattingssysteem waarbij de fokwaarden met dochterinformatie uit de single step wordt gehaald, en vervolgens worden ontdaan van de genomische informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *