Posts By: Kirsten Elzinga

Nieuwbericht fokwaardeschatting december 2023

Nieuwsbericht Fokwaardeschatting December 2023

Introductie Single Step

Vanaf deze indexdraai wordt gebruik gemaakt van een nieuw en verbeterd systeem voor de schatting van genomic fokwaarden, de zogeheten Single Step methode. Met de introductie van de single step methode wordt alle informatie over genotype en prestaties van dieren in één stap in de fokwaardeschatting meegenomen. Voorheen verliep dit nog in twee stappen, prestaties en genotype los van elkaar. De beschikbare informatie wordt met de single step beter benut en de betrouwbaarheid van genomic fokwa... read more ›